[Flash] Học nói tiếng Trung có hình ảnh file flash

 

Chào các bạn học tiếng trung online hôm nay xin giới thiệu cách học tiếng Trung rất vui vẻ và rất dễ hiểu

1:Thanh mẫu, vận mẫu (nghe, xem và đọc theo bằng cách click vào các ký tự pinyin)

Rau củ quả (nghe, xem và đọc theo bằng cách click vào các con số)

Các dụng cụ âm nhạc (nghe, xem và đọc theo bằng cách click vào các con số)

Hí kịch (nghe, xem và đọc theo bằng cách click vào hình và các con số)

Bookmark and Share