News

Tiếng Trung – 十二星座 Shí’èr xīngzuò : 12 Chòm Sao

十二星座 Shí’èr xīngzuò : 12 Chòm Sao 你们是哪个星座的? Nǐmen shì nǎge xīngzuò de? Các bạn thuộc chòm sao nào nhỉ ? ☺ ☺ ☺ ☺ ♥ .白羊座:每年3月21日~4月20日 Báiyángzuò: Měinián 3 yuè 21 rì ~4 yuè 20 rì Bạch Dương: 21/3 -20/4 ♠ 金牛座:每年4月21日~5月20日 Jīnniúzuò: Měinián 4 yuè 21 rì ~5 yuè… Read More